Jak učíme? Zábavně.

Naše filozofie

Česká škola ve světě je škola vzdělávání českého jazyka pro malé cizince formou interaktivní online výuky.

Filozofií našeho projektu je umožnit dětem od 4 let výuku českého jazyka kdykoliv a kdekoliv ve světě prostřednictvím online interaktivních programů. Propagujeme myšlenku,že k lepšímu pochopení a zapamatování si učiva je nejen myšlení, ale hlavně – zábava!

Naše učení není rozhodně žádná nuda, ani stereotyp, protože jednotlivá interaktivní výuka nabízí programy pro děti tzv. na míru. Dětem chybí motivace, a tak často slyšíte od svých potomků, proč se mají učit česky? Odpověď z vaší strany může být, aby se děti domluvily se svými českými kamarády, nebo s rodinou. Další priorita proč se učit českému jazyku je povinná školní docházka, pokud má dítě české občanství.

Naše online interaktivní škola otevírá dětem prostor svobodně se učit, rozhodovat se a v neposlední řadě určovat tempo výuky. A proto jsou hodiny pro děti individuální, anebo v malých skupinách. Výuka je metodicky koncipována podle platných směrnic MŠ ČR a všechny lekce a aktivity jsou pečlivě připraveny s ohledem na specifika českého jazyka.

Jak se učíme? Od první lekce používáme češtinu jako dorozumívací jazyk také v kurzech pro malé předškoláky. Může vám to připadat náročné, ale díky tomu začínají malí studenti dříve mluvit česky. Máme k dispozici nejmodernější výukové software pro video a audio konference se vzájemným sdílením dat. V praxi mohou děti společně pracovat s učitelem tak jako ve třídě. Česká Škola ve Světě nabízí učení na dálku všem, kdo mají o ni zájem.

Kdo jsme

Dijana
 • Pedagogická fakulta obor Učitelství pro 1. stupeň základních škol
 • Pedagogická fakulta obor Učitelství odborných předmětů pro SŠ nástavbové studium
 • 12 let praxe učitel v zahraničí
 • Praxe v Homeschooling
 • Praxe v internetovém vzdělávání
 • Záliby  – výtvarná a ruční práce, četba
Helena
 • Pedagogická fakulta obor  Učitelství pro 1. stupeň základních škol
 • Nástavbové studium Speciální pedagog
 • praxe Homeschooling
 • Zájmy cestování,fotografován
Libuše
 • Střední pedagogická škola
 • Pedagogická fakulta obor Český jazyk a literatura
 • Praxe 25let ve školství

Jsme profesionální tým zkušených lektorek českého jazyka, které vystudovaly češtinu na českých univerzitách. Převážná část lektorů s námi spolupracuje externě, ale přesto se všichni pravidelně účastní různých seminářů zaměřených na výuku češtiny pro cizince a na moderní metody ve výuce. Máme také mnohaleté praktické zkušenosti s výukou malých cizinců přímo v zahraničí a v České republice.

Spolupracujeme externě se základními školami v České republice a se společnostmi pro vývoj a tvorbu technologických a interaktivních programů k výuce dětí.

Scope of work.

 • Build a better website with GenerateBlocks
 • Build a better website with GenerateBlocks
 • Build a better website with GenerateBlocks
 • Build a better website with GenerateBlocks
 • Build a better website with GenerateBlocks

Agency is built with the WordPress block editor and GenerateBlocks. You can easily save the containers and elements you would like to use on other pages using the editor’s Reusable Blocks feature.

– Happy Client